ГРАДИНА НА КРАЛСКИЯ БЯЛ СЛОН, ЯНГОН, МИАНМАР

Детайли

 • Архитект

  ИВАН ТОНЧЕВ
 • Място

  ЯНГОН, МИАНМАР
 • GPS координати

  N16.8814 E96.1235
 • Площ

  56,6дка
 • Година

  2017
 • 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ

  ИВАН ТОНЧЕВ

Описание

От векове белите слонове са считани, всред кралствата на Югоизточна Азия, като символ за мир и богатство и знак за доброто бъдеще, очакващо страната.

Като инициатива на Четири Лапи, предложението беше измислено и разработено на 30 октомври 2017 г. от арх. Иван Тончев с помощта на екипа на Четири Лапи.

Това предложение представлява предварително проучване на възможностите за подобряване на живота на слоновете, логистичните условия и впечатленията на посетителите.

Обобщено представяне на предложението:

Градината на кралския бял слон в Янгон подслонява три бели слона, два женски и един мъжки.

Цялата площ на градината е 14 акра (56,6дка), включваща подслон за слоновете, зона за посетители, жилища за работниците и естествена зеленина.

Слоновете стоят през по-голяма част от времето под направен за целта навес вързани с вериги. Посетителите могат да ги наблюдават само от разстояние.

Предложението дава възможности за:

 • положително подобряване на жизнените условия за слоновете
 • повишаване качеството на преживяване от посетителите
 • ясни и отделени входове и пътеки за посетителите, религиозните процесии, сервиз и поддръжка
 • подобрени условия за поддръжка и грижи за здравето на слоновете

За да се постигнат тези задачи се предлага:

 • Създаване на две ограждения - едното 2,2 акра за мъжкия и една 2,8 акра за женските. Огражденията ще се изградят чрез употребата на естествени бариери, здрави огради и елекрифицирани линии, където слоновете ще имат свободата да се движат без ограничения.
 • Широка покрита зона, разработена за двете групи мъжки и женски, както и за работна зона за ветеринарни грижи.
 • Сервизна зона, непосредствено прилежаща към покритата зона, както и независимо свързана към прилежащия път.
 • Създаване на пътека за посетителите, обикаляща периметъра на огражденията за слонове.
 • Създаване на дървен мост, минаващ от периметъра към наблюдателна платформа в средата на огражденията и даваща на посетителите птичи поглед към слоновете отдолу. Това е инспирирано от известния мост U-Bein в Мандалай.
 • Отделяне на високо място в южната част за ресторант за посетителите, от където да има общ поглед към огражденията за слонове.

Повече информация на:

 

Меню

София 1000,
ул. Бачо Киро 4,
моб: +359888343976,
email: studio.itarch@gmail.com